ოპტიკური კაბელი

ჩვენ გაგვაჩნია ყველა შესაძლებლობა და რესურსი, ნებისმიერი სირთულის პირობებშიც კი შევასრულოთ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ძარღვის/ბის შედუღება, საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის მიხედვით. დღემდე ქვანტუმ გრუფის პროფესიონალ ინჟინერ-ოპერატორებს შესრულებული აქვთ 3000-ზე მეტი შედუღება. 

 

  • ოპტიკური კაბელის მონტაჟი/დემონტაჟი
  • ოპტიკური კაბელის შედუღება
  • ოპტიკურ ქსელში (კაბელში) წარმოქმნილი პრობლემის იდენტიფიცირება
  • ოპტიკური კაბელის დაზიანების აღმოფხვრა

 

• დაგეგმვა და დიზაინი 


• მატერიალური შეფასება 


• მასალების შერჩევა 


• მონტაჟი 


• არსებული კაბელის ინსპექტირება